แหล่งรวมข้อมูลโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

หน้าแรก » คอมพิวเตอร์ และ IT » บริการ

แหล่งรวมข้อมูลโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC  
สามารถ รองรับงานทางบัญชีของธุรกิจได้เกือบทุกประเภทรายละเอียดในทุก ๆ ส่วนได้รับการออกแบบไว้อย่างสวยงามครบถ้วน ช่่วยให้คุณสามารถจัดการงานบัญชีที่ยุ่งยากให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ง่ายดาย การทำงานของโปรแกรมได้จัดเรียงไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนการลำดับการทำงานใน แต่ละวัน ทำให้การควบคุมการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ตรวจสอบการบันทึกได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ ใบวางบิล รับจ่ายเช็ค/เงินสด/บัตรเครดิต ลูกหนี้-เจ้าหนี้ สต็อคสินค้า ไปจนถึงการออกงบการเงินทุกชนิด อาทิ งบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด งบต้นทุนการผลิต (สำหรับกิจการประเภทอุตสาหกรรม)  โปรแกรมทำงานแบบ Real Time หลังจากบันทึกรายการเสร็จ สามารถที่จะพิมพ์รายงานต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องประมวลผลใดๆทั้งสิ้น ปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงาน หรือ แก้ไขฟอร์มใบกำกับตามที่กิจการต้องการได้ การรายงานแบบตาราง (Grid Report) ที่จะช่วยให้การจัดเรียงลำดับข้อมูล กำหนดกลุ่ม คัดกรองเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ ยังนำข้อมูลออกได้หลายรูปแบบ อาทิ  TEXT, Excel , HTML เป็นต้น โปรแกรมแสดงผลในรูปแบบของกราฟฟิกที่สวยงาม เข้าใจง่าย มีระบบ ONLINE-HELP ที่อธิบายการทำงานทุกขั้นตอน ช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้การทำงานของโปรแกรมได้โดยไม่ต้องมีการฝึกสอนใด ๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งคุณจะต้องพอใจและนำไปใช้งานได้อย่างแน่นอน 

EASY-ACC USB Flash Drive ซึ่งเป็นอุปกรณ์ Flash Drive ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC มาให้เรียบร้อยร้อยแล้ว เพียงเสียบอุปกรณ์เข้าที่ช่อง USB ของ PC หรือ Notebook ก็เรียกใช้งานโปรแกรมได้ทันที
  พร้อมคู่มือการใช้งานในรูปแบบของ PDF และ วีดีโอสอนการใช้งานที่ติดตั้งไว้ให้สามารถเรียกใช้งานได้ตามต้องการ
  สะดวก รวดเร็ว พกพาไปใช้งานในที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก และยังเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ หรือระบบ LAN ได้ทันที
 

แม้หน้าที่การทำงานหลักของ โปรแกรมคือการบริหารจัดการข้อมูลทางบัญชี แต่ด้วยระบบงานทางธุรกิจในปัจจุบัน มีเอกสารที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ดังนั้น ในทุกขั้นตอนของการบันทึกรายการ โปรแกรม EASY-ACC สามารถที่จะพิมพ์ใบสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการ หรือการจัดเตรียมรายการให้ไว้อย่างครบถ้วน อาทิ ใบรับวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย ใบโอนสินค้า รวมถึงการพิมพ์เช็คด้วย นอกจากนี้ยังสามารถปรับรูปแบบของรายงานหรือใบกำกับให้เป็นไปตามที่กิจการ ต้องการได้อีกด้วย ทำไม EASY-ACC จึงเหมาะกับธุรกิจของคุณ ช่วยให้กิจการปรับเข้าสู่มาตรฐานการบัญชีได้ง่ายที่สุด ด้วยขั้นตอนที่จัดเรียงไว้ตามลำดับการปฏิบัติงานในธุรกิจทั่วไป  แต่ละโปรแกรมแยกการทำงานกันอย่างเป็นอิสระ ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นการทำงานที่โปรแกรมใดก่อน-หลังได้ตามต้องการ หรือจะเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงานพร้อมๆ กันได้ในเวลาเดียวกัน เป็นโปรแกรมที่มีเสถียรภาพสูง สามารถทำงานได้แม้นใน SAVE MODE ของ Windows เพราะเราพัฒนาระบบการจัดการไฟล์ขึ้นเอง โดยอาศัย Windows ในการแสดงผลเท่านั้น รองรับการจัดการงานทางด้านบัญชีและงานเอกสารได้พร้อม กันในโปรแกรมเดียว รวมถึงการพิมพ์เช็คสั่งจ่าย ช่วยประหยัดงบประมาณและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า  ออกแบบและปรับแก้ไขรายงานต่างๆได้ตามต้องการ ในรูปแบบของ Visual Design เพียงคลิกแล้วลาก รายงานก็จะปรับเปลี่ยนไปตามที่เห็นทันที รวมทั้งการรายงานเป็น 'ตาราง' ที่สามารถคัดกรอง จับกลุ่ม ปิด-เปิดข้อมูล และจัดพิมพ์ออกมาตามที่เห็นบนหน้าจอได้ทันที นำข้อมูลออกในรูปแบบของ Excel, Text, HTML เพื่อเชื่อมการทำงานกับโปรแกรมภายนอกอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลเพิ่มเติม แหล่งรวมข้อมูลโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป       Mon, 04 Jun 2012 12:18:29 GMT


ยี่ห้อ: easy accรุ่น: ไม่ระบุรุ่น
สภาพ: ใหม่ความสมบูรณ์: 100%
ราคา: 0 บาทต้องการ: ขาย
เลขบัตรประชาชน: 5010580124XXXIP Address: 183.89.113.205
ติดต่อ: fudashiroอีเมล์: 
โทรศัพย์: มือถือ: 0838611927
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: ไม่ระบุ

คำค้น:  ฟรีโปรแกรมบัญชี | โปรแกรมบัญชี express | โปรแกรมบัญชี formula | โปรแกรมบัญชีฟรี | โหลดโปรแกรมบัญชี | easy acc |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ