ฝึกอบรม “การพยากรณ์ด้วยไพ่ทาโรต์ (ไพ่ยิปซี) ระดับมืออาชีพ”

หน้าแรก » สมัครงาน และ รายได้เสริม » พัฒนาธุรกิจ

ฝึกอบรม “การพยากรณ์ด้วยไพ่ทาโรต์ (ไพ่ยิปซี) ระดับมืออาชีพ”
ฝึกอบรม “การพยากรณ์ด้วยไพ่ทาโรต์ (ไพ่ยิปซี) ระดับมืออาชีพ”

โดย สุกิจ ภักดีดินแดน

ฝึกอบรมศาสตร์ เป็นการทำความเข้าใจปรัชญาและศิลปะของภาพในไพ่ที่ง่าย สามารถอ่านไพ่ได้โดยไม่ต้องท่องจำความหมาย เพื่อการพัฒนาศักยภาพการพยากรณ์ไพ่ทาโรต์ ในระดับต้นและกลาง ได้แก่ คุณลักษณะของไพ่ทาโรต์ คือ องค์ประกอบ ตัวเลข ธาตุ การสื่อความหมายของไพ่ชุดหลัก (Major Arcana) จำนวน 22 ใบ ไพ่ชุดรอง (Minor Arcana) จำนวน 56 ใบ และวิธีพยากรณ์ คือ การวางตำแหน่งไพ่ วิธีอ่านไพ่ เทคนิคการเชื่อมโยงไพ่ และภาคปฏิบัติ

ฝึกอบรมศิลป์ เป็นแรงกระตุ้นพลังจิตและศักยภาพที่ซ่อนเร้นหรือการสร้างแรงบันดาลใจให้ ชีวิต เพื่อการพัฒนาศักยภาพการพยากรณ์ไพ่ทาโรต์ ในขั้นสูงหรือขั้นมาสเตอร์ (master) ได้แก่ วิธีใช้ไพ่ทาโรต์ในการให้คำปรึกษาแนะนำ (Consult) จิตวิทยาการให้คำปรึกษา การบำบัด (Healing) แบบนิวเอจ (New Age) และการทำนาย (Fortune) ที่มีการวางตำแหน่งไพ่ให้เหมาะกับคำถามอย่างเจาะลึก การพยากรณ์ทางโทรศัพท์ หรือทางระบบอินเตอร์เน็ต วิธีใช้สภาวะจิตพยากรณ์ อาทิเช่น ใช้ความรู้สึก ใช้สภาวะความรู้สึก ใช้สภาวะของไพ่ ใช้พลังจิต ใช้จินตภาพ ใช้จิตสัมผัส ใช้ญาณสัมผัส ใช้กระแสจิต ใช้พลังจักรวาล เป็นต้น วิธีใช้ไพ่พยากรณ์ในรูปแบบอื่นที่มีรูปแบบแตกต่างจากไพ่พื้นฐานทั่วไปจาก หลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งไพ่ทาโรต์เทพพยากรณ์และไพ่พยากรณ์กรรม การนำไพ่ทาโรต์ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น อาทิเช่น การวิเคราะห์ตัวเลข (Numerology) เป็นต้น และภาคปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อนำไปใช้พยากรณ์ตอบคำถามในปัญหาที่ตนเองต้องประสบ พร้อมทั้งคำแนะนำในการแก้ไขได้อย่างถูกต้องถูกวิธี ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และเพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการพยากรณ์เป็นศาสตร์ที่ประชาชนให้ความสนใจ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีอิทธิพลต่อความเชื่อและวิถีชีวิต การพยากรณ์แตกแขนงได้หลากหลายรูปแบบ ตามวิชาความรู้ และความถนัด รวมทั้งการพยากรณ์ด้วยไพ่ทาโรต์ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าไพ่ยิปซี ผู้ที่ศึกษาเรียนรู้จากหนังสือจะพิศวงว่าไพ่สามารถบอกเรื่องราวของชีวิตได้ ภาพของไพ่ทาโรต์ชุดต่าง ๆ มีความสวยงาม และในปัจจุบันได้มีการพัฒนา ผสมผสานแนวคิดและวัฒนธรรมของตะวันออกและตะวันตกเข้าไว้ด้วยกัน เมื่อมองภาพของไพ่จึงพบปรัชญา สัญลักษณ์ หรือรหัสลับ ที่เป็นการสื่อสารกับจิต ที่น่าสนใจ น่าศึกษาเรียนรู้ แต่หนังสือส่วนใหญ่อธิบายแต่ความหมายหลักของไพ่ ไม่ได้ครอบคลุมทุก ๆ เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน จึงไม่รู้วิธีปรับความหมายให้เข้ากับเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างไร เป็นเหตุให้เรียนรู้ได้ง่าย แต่ก็ยากต่อการนำไปใช้งาน เป็นเหตุผลที่ทำให้จัดการฝึกอบรม

ทั้งนี้ การพยากรณ์ด้วยไพ่ทาโรต์เป็นการสร้างกำลังใจหรือให้เกิดพลังใจ เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข แม้อายุมากก็ยังทำได้ สามารถสร้างรา ยได้เป็นอาชีพหลักได้ ลงทุนไม่มาก มีอุปกรณ์ไพ่หนึ่งสำรับ กับผ้าปูรองไพ่หนึ่งผืน ก็ประกอบอาชีพได้แล้ว ถ้ามีทุนเปิดร้านของตนเอง ในทำเลใดก็ได้ โดยไม่ต้องเป็นทำเลทองที่ค่าเช่าสูง แม้จะมีผู้ประกอบอาชีพพยากรณ์มาก แต่ปัญหาก็มีให้แก้ไขอยู่ทุกที่ ความเครียดเกิดขึ้นได้ทุกเวลากับทุกคน แต่การตั้งราคาพยากรณ์ต้องพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายโดยคำนึงจากสภาพแวดล้อม ของสังคมนั้น ๆ แล้วเริ่มต้นด้วยค่าบริการที่ไม่สูงจนเกินไป เมื่อมีประสบการณ์มากแล้วจึงปรับราคา ด้วยวิธีก้าวทีละขั้นจนถึงจุดของความพอใจทั้งสองฝ่าย การพยากรณ์ด้วยไพ่ทาโรต์สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ โดยไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานประจำ และทำได้โดยไม่ต้องพึ่งหน้าร้าน ด้วยวิธีโทรศัพท์นัดหมายไปพยากรณ์ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือผู้ที่มีร้านประกอบอาชีพอยู่แล้ว เช่น ร้านกาแฟ หนังสือ เสื้อผ้า สปา ฯลฯ ก็สามารถนำการพยากรณ์ด้วยไพ่ทาโรต์ไปเสริมได้

รูปแบบของการฝึกอบรม ใช้หลักทำความเข้าใจในการอ่านไพ่ ไม่ใช้การท่องจำความหมาย มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการปฏิบัติจริง โดยปรับตั้งแต่บุคลิกภาพ และคำพูดของผู้รับการฝึกอบรม ให้เหมาะสมเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพ ดังนั้นคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะอาศัยพรสวรรค์หรือพรแสวงก็ได้ ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนยิ่งดี เพราะถ่ายทอดได้ง่าย ทำความเข้าใจได้ง่าย จะอายุมากหรืออายุน้อย ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้ารับการฝึกอบรม แต่ควรเปิดใจให้มีพื้นที่มาก เพื่อรับรู้ได้มาก เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน และสำหรับผู้มีความชำนาญอยู่แล้วที่ต้องการเพิ่มมุมมองใหม่

ภายหลังการฝึกอบรมแล้ว สามารถเข้าร่วมฝึกฝนเพิ่มเติมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้มีการจัดมานานนับสิบปีแล้ว

การฝึกอบรม เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม หลักสูตรปกติฝึกอบรมครั้งละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาประมาณ 12 ชั่วโมงขึ้นไป มีวันเวลาให้เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล คือ วันจันทร์-ศุกร์ มีให้เลือกสามช่วงเวลา 10-12 น., 13-15 น., 18-20 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ มีให้เลือกสองช่วงเวลา 10-12 น., 13-15 น.

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 6,000 บาท ชำระครั้งแรก 2,000 บาท ครั้งต่อไปทยอยชำระ 1,000 บาท มีบริการเครื่องดื่มของว่าง มีเอกสารประกอบการฝึกอบรม และใบประกาศนียบัตร ส่วนอุปกรณ์ ได้แก่ ไพ่ทาโรต์และผ้าปูรอง ต้องจัดหามาเอง หรือซื้อในราคาพิเศษก่อนเวลาฝึกอบรม

สถานที่ฝึกอบรม สำนักงานส่งเสริมสุขภาพกายและจิต เลขที่ 679/37 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 (อยู่บริเวณปากซอยอิสรภาพ 31/1 ข้างปั๊มน้ำมันเชลล์ ฝั่งตรงข้ามซอยทวีธาภิเศก เยื้องกับโรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน ธนบุรี)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaitarotmaster.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-1889-9216


ยี่ห้อ: -รุ่น: -
สภาพ: ใหม่ความสมบูรณ์: 100%
ราคา: -ต้องการ: โฆษณา
เลขบัตรประชาชน: 310060298XXXIP Address: 58.9.193.76
ติดต่อ: สุกิจ ภักดีดินแดนอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0-2472-8111มือถือ: 08-1889-9216 (AIS)
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: -

คำค้น:  กิจธธกไผ่ยิบซีPB | ครูแก้วยิปซี |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ