ศูนย์บริการรับแปลภาษาและจัดหาล่ามทุกภาษา (Haut Niveau Translation Services Center)

หน้าแรก » สมัครงาน และ รายได้เสริม » ไกด์ ล่าม

ศูนย์บริการรับแปลภาษาและจัดหาล่ามทุกภาษา (Haut Niveau Translation Services Center)
โฮนีโว ศูนยให้บริการแปลภาษาและจัดหาล่ามทุกภาษา

(Haut Niveau Translation Services Center)เรา คือศูนย์บริการทางด้านภาษาและบริการจัดหาล่ามแบบครบวงจรที่ดีที่สุดแห่ง หนึ่งในประเทศไทย โดยให้บริการแก่ธุรกิจในระดับนานาชาติมาตั้งแต่ปี 2546 ทีมแปลเอกสารของเรา์ทำงานกันเป็นทีมเพื่อให้มั่นใจว่าเข้าใจเอกสารต้นฉบับ ได้ถูกต้อง และร่วมกันขัดเกลางานแปลเพื่อให้ได้เนื้อความถูกต้องตรงกับต้นฉบับที่สุด ลูกค้าสามารถมั่นใจว่าได้รับการแปลโดยใช้ภาษาธรรมชาติซึ่งต่างจากการแปลโดย ใช้เครื่องหรือโปรแกรมแปลภาษา เราสามารถแปลจากต้นฉบับทั้งที่อยู่ในรูปของกระดาษหรือไฟล์คอมพิวเตอร์ เช่น HTML, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, PDF หรือ InDesignเรา มีประสบการณ์งานแปลและให้บริการงานแปลในทุกสาขาธุรกิจ เช่น วิศวกรรม กฎหมาย สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเงิน การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ แพทย์ และการศึกษา นอกจากนี้เรายังให้บริการแปลเอกสารราชการต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองโสด สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบรับรองสถานภาพ ใบรับรองสถานที่เกิด ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบแสดงผลการศึกษาทุกระดับชั้น ปริญญาบัตร จดหมายส่วนตัว จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจและเอกสารการจดทะเบียนการค้า เรามีทีมงานที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการแปลแต่ละสาขาธุรกิจโดยตรง

เรา มีบริการประทับตรารับรองการแปลภาษาถูกต้องด้วยราคาที่ยุติธรรม บริการแปลเอกสารแล้วสร็จภายใน 24 ชั่วโมง เราขอรับรองว่าการแปลภาษาของเราละเอียดและครบถ้วนมีคุณภาพ นอกจากนี้แล้วเรายังมีบริการพิมพ์งานด้านเอกสารทุกภาษาและตรวจสอบการใช้ ไวยากรณ์ของภาษาทุกภาษา โดยทุกชิ้นงานจะผ่านการตรวจซ้ำจากเจ้าของภาษา รวมไปถึงจัดหาล่ามบริการให้แก่ทางลูกค้า

การรับการประเมินราคาจาก ลูกค้าต้องทำการส่งไฟล์ข้อมูลที่ต้องการแปลภาษา รวมไปถึงรายละเอียดข้อมูลติดต่อกลับและภาษาที่ต้องแปล เราจะไม่คิดค่าบริการสำหรับประเมินราคา แต่ทางเราขอแจ้งให้ทราบว่าบริการแปลเอกสารของเรามีค่าบริการ*ค่าบริการจะคิดคำนวณเป็นกรณีโดยจะขึ้นอยู่กับลักษณะของเอกสารที่จะให้แปล

รวมไปถึงความรวดเร็วของงานที่ลูกค้าต้องการและยอดรวมของงานทั้งหมด*We are a consortium of professional translators serving the full range of any languages-to-Thai translation needs, including specialized technical translation for such fields as Engineering, Law, Liberal Arts, Management, and Marketing. We have a strong service-minded team to effectively respond to your requirements. We serve the demands of individuals and companies large and small, both domestic and international. Contact us now for the best service anywhere


Contact : Haut Niveau Translation Services Center
Mobile : 085-0191913
Mail : hautnits@gmail.com and info@huatnits.com
Website: http://www.hautnits.com

Twitter: www.twitter.com/hautnits

Facebook: www.facebook.com/hautnits


สนใจติดต่อ : Haut Niveau Translation Services Center
โทร. 0850191913
E-mail : hautnits@gmail.com และ info@huatnits.com
http://www.hautnits.com

Twitter: www.twitter.com/hautnits

Facebook: www.facebook.com/hautnits


 


ยี่ห้อ: -รุ่น: -
สภาพ: ใหม่ความสมบูรณ์: 100%
ราคา: -ต้องการ: ประกาศ
เลขบัตรประชาชน: 110020021XXXIP Address: 210.86.135.53
ติดต่อ: Hautnitsอีเมล์: 
โทรศัพย์: มือถือ: 0850191913
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: -

คำค้น:  อยากแปลภาษาทุกภาษา | ต้องการล่ามด่วน | แปล | แปลภาษา | ศุนย์การแปลภาษาอังกฤษ |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ