งานราชการ รพ.เด็ก(กทม.) รับลูกจ้างชั่วคราวหลาย ต.

หน้าแรก » สมัครงาน และ รายได้เสริม » งานราชการ

งานราชการ รพ.เด็ก(กทม.) รับลูกจ้างชั่วคราวหลาย ต.
1. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ อัตราเงินเดือน 4,880 บาท
- เพศหญิง / ชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

2. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า อัตราเงินเดือน 5,530 บาท
- อายุตั้งแต่ 18 - 35 ปี เพศชาย
- วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า
- มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
- สามารถติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และเดินวงจรไฟฟ้าได้ถูกต้อง เรียบร้อย
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายขยัน และตั้งใจปฏิบัติงาน

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 5,530 บาท
- อายุตั้งแต่ 18 - 35 ปี เพศชาย - หญิง
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทางบัญชี พาณิชยการ
- มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ
เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel
- สามารถใช้พิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- สามารถบันทึกรายการทางบัญชีได้
- มีรักงาน ขยัน อดทน ทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- 3 -

4. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ อัตราเงินเดือน 6,820 บาท
- เพศชาย
- อายุ18 - 35 ปี
- วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางช่างต่างๆ
เช่น ช่างอิเล็กทรอนิกส์ , ช่างไฟฟ้า , ช่างกลโรงงาน , ช่างยนต์ และอื่นๆ
- มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายขยัน และตั้งใจปฏิบัติงาน

5. ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน 5,530 บาท
- เพศ หญิง
- อายุ18 - 35 ปี
- วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel
- สามารถพิมพ์ดีด ภาษาไทยและอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คำ / นาที
- เป็นผู้ที่มีบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ และรักงานบริการ
- สามารถทำงานเป็นผลัดได้ ทั้งผลัดกลางวันและผลัดกลางคืน


6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล อัตราเงินเดือน 7,630 บาท
- เพศชาย , หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์สถิติ สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ทางคอมพิวเตอร์
- มีความสามารถในการใช้ Database และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ได้
- สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างน้อย 1 ภาษา
- มีความสามารถในการออกแบบและเขียน website จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ในวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

7. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน 7,630 บาท
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิเทศศาตร์ ประชาสัมพันธ์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายขยัน และตั้งใจปฏิบัติงาน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
21 มิถุนายน 2549
เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
งานการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4
อาคารสย ามบรมราชกุมารี
เบอร์โทรติดต่อ 0-2354-8333 ต่อ 2609


ยี่ห้อ: -รุ่น: -
สภาพ: ใหม่ความสมบูรณ์: 100%
ราคา: -ต้องการ: ไม่ระบุ
เลขบัตรประชาชน: ##########XXXIP Address: 58.9.193.130
ติดต่อ: อดิศักดิ์อีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-354-8333 ต่อ 2609มือถือ: 091457491
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: -

คำค้น:  งานลูกจ้างชั่วคราวราชการ | งานลูกจ้างชั่วคราวกทม | รพ.เด็กกทม. | งานราฃการ รพ.เด็ก | สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวปวช. | สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวราชการวุฒิปวช กรุงเทพ | หางานลูกจ้างชั่วคราว | สมัครงานปวช | สมัครงาน ร.พ.เด็ก | สมัครลูกจ้างชั่วคราวราชการวุฒิปวส ช่างไฟฟ้า |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ